365 Juegos Españoles y de Todo el Mundo

144 pàgs.1a Edició: març 2023

Més de 200 il·lustracions a dues tintes

Disseny + Il·lustració: Albert Aromir Ayuso

Edita: Beascoa / Penguin Random House

 

© 2024, Albert Aromir Ayuso

BACK TO WORK